Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy stiahnite TU.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od riadneho prevzatia tovaru. Toto právo je možné využiť iba spotrebiteľom, nie kupujúcim, ktorý je podnikateľským subjektom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ spraviť akýmkoľvek jednoznačným spôsobom. Nielen písomne, ale aj napríklad pomocou telefónu a zaslaním e-mailu. Musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, číslo objednávky, číslo faktúry, dátum nákupu a číslo účtu či adresu kupujúceho (spotrebiteľa) na vrátenie uhradenej kúpnej ceny, prípadne jej časti.

Matrac zabalený v pôvodnom hygienickom obale

Najlepšou možnosťou je vrátiť matrac v neporušenom pôvodnom hygienickom obale, ktorý obsahuje všetky výrobné štítky. V takom stave zabalený matrac stačí zaslať späť na našu adresu.
Je dôležité zabezpečiť, aby matrac nebol pri preprave poškodený. V prípade, že nám tovar dorazí poškodený z dôvodu nedostatočného balenia, máme právo ho odmietnuť alebo znížiť vrátenú čiastku o náklady na obnovenie pôvodného stavu.

Matrac je rozbalený, ale znovu zabalený do pôvodného obalu

Je dôležité mať na pamäti, že aj pri rozbalení a opätovnom zabalení matraca do pôvodného obalu stráca matrac svoje hygienické vlastnosti.
Hoci je poťah matraca nepoškodený, vznikajú náklady spojené s vyčistením poťahu, ktoré sa obvykle pohybujú v rozmedzí 15-30€  za poťah (podľa rozmeru).V prípade, že je poťah poškodený, bude vrátená čiastka znížená o náklady spojené s výmenou poťahu matraca za nový.

Matrac je rozbalený a pôvodný obal už nemáte

Pre správne zabezpečenie matraca počas dopravy je nutné ho riadne zabaliť, najmä ak už nemáte pôvodný obal k dispozícii. Odporúča sa použiť silný igelitový obal, ktorý poskytne dostatočnú ochranu. A taký obal použiť ideálne v 2-3 vrstvách.
Je dôležité venovať pozornosť tomu, aby matrac nebol zabalený do príliš tenkého obalu zo strečovej fólie, ktorá nie je vhodná. Treba vedieť , že rozbalením stráca matrac svoje hygienické vlastnosti.
Hoci je poťah matraca nepoškodený, vznikajú náklady spojené s vyčistením poťahu, ktoré sa obvykle pohybujú v rozmedzí 15-30€  za poťah.
V prípade poškodeného poťahu bude vrátená čiastka znížená o náklady spojené s výmenou poťahu matraca za nový. 

Doplňujúce informácie:

Je dôležité matrac nerolovať, neohýbať, aby ste nenávratne nepoškodili vnútorné jadro matraca. Toto pravidlo neplatí pro komprimované matrace.

Pri matracoch je nutné uchovať nálepky s identifikáciou výrobku a sériovým číslom alebo ich priložiť oddelene spolu s vráteným tovarom.

Atypické matrace

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre  jeho osobu – atypické matrace. Atypické matrace sú vyrobené na zakázku. Bývajú väčšinou pri vyšších rozmeroch zlepené z niekoľkých matracových jadier. Toto nemá vplyv na kvalitu ani na úžitkové a ortopedické vlastnosti, nejedná sa ani o vadu, kvôli ktorej by bolo možné tovar reklamovať.